Thuận An Kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm nhận làm dịch vụ BCT, BCTC, quyết toán thuế , gỡ rối sổ sách cho các DN .

binhduong

Administrator
Staff member
Kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm nhận làm dịch vụ BCT, BCTC, quyết toán thuế , gỡ rối sổ sách cho các DN .

Sơ bộ công việc sẽ làm :
1. Tập hợp hóa đơn – chứng từ tận nơi;
2. Tư vấn việc sử dụng, bảo quản hóa đơn/chứng từ đầu vào – đầu ra hợp lý;
3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn/chứng từ;
- Cân đối Giá trị gia tăng (đầu vào – đầu ra)
- Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, bao gồm:
+ Phiếu thu – chi; phiếu nhập – xuất kho;
+ Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng;
+ Báo cáo tổng hợp tồn kho;
+ Báo cáo công nợ phải thu - phải trả .
+ Tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm/công trình/hạng mục thi công ....

4. Lập và nộp các loại báo cáo thuế hàng quý như: báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (nếu có);
5. Lập và nộp các loại báo cáo năm theo quy định như: Bộ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN;
6. Lập và nộp các mẫu biểu do phòng Thống kê yêu cầu hàng năm;

Nhận đào tạo học viên làm thực tế trên hóa đơn tất cả mọi loại hình DN.
Ngô Thị Bích Tâm
0903691640
 
Bên trên